Luleå Linedancers

Stegbeskrivning

APPELJACKSSteget går på två takter.
1. Stå med fötterna bredvid varandra. Ha vikt på vänster trampdyna och vrid vänster häl ut till vänster samtidigt som du har vikt på höger häl och vrider höger tå ut till höger.
2. Vrid tillbaka fötterna i utgångsläget.
Upprepas sedan likadant åt andra hållet.
ANCHOR-STEP1. Kliv med höger fot bakom vänster.
&. Kliv med vänster fot på plats.
2. Kliv med höger fot på plats.
BALL CHANGEEn snabb vikt ändring från trampdynan på ena foten till den andra. Denna rörelse kommer oftast efter en kick eller en touch/point. (Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt)
Ball change används i många stegkombinationer t.ex:
Kick Ball Change:
1. Sparka med t.ex. höger fot framåt
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Byt tillbaka vikten till vänster fot
Heel Ball Change
Kick Ball Cross
Kick Ball Point
Kick Ball Step
BODY ROLLKan göras framåt, bakåt eller i sidled. En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.
BRUSHAtt göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.
BUMP, HIP BUMPVickande höftrörelse åt något håll. Höger, vänster eller framåt, bakåt.
CAMEL WALK 1. Kliv fram med vänster fot
2. Dra höger fot bakom vänster
CHA CHA Steget räknas som 1&2.
1. Kliv fram med ex höger fot
&. Ta ett snabbt kort steg med vänster.
2. Kliv fram med höger fot igen.
Kan göras på plats eller i en framåtrörelse. Kan även göras diagonalt eller i sidled
CHA CHA IN PLACECha Cha på stället
CHARLESTONGörs i fyra takter.
1. Peka framåt med ex. höger tå.
2. Sätt bak höger fot strax bakom vänster.
3. Peka bakåt med vänster tå.
4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.
CHASSE (höger) Ett synkoperat 3 stegsmönster, räknas 1&2. Kan göras åt höger och vänster.
1. Kliv ut med höger fot till höger
&. Dra vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot
2. Kliv ut med höger fot till höger
COASTER CROSS (höger)1. Kliv bak med höger fot
&. Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot
2. Korsa höger fot framför vänster fot
COASTER STEP (höger bakåt)Ett 3 stegs mönster som man kan göra både framåt och bakåt, räkningen är synkoperad 1&2.
1. Kliv bak med höger fot
&. Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot
2. Kliv fram med höger fot
CROSS ROCK (höger)1. Sätt ner höger fot framför vänster och gunga framåt
2. Gunga tillbaka på vänster fot
CROSS SHUFFLE (höger)Väldigt lik en vanlig shuffle, men med korsade ben, synkoperad räkning 1&2.
1. Kliv fram och korsa vänster fot över höger
&. Dra höger fot intill vänster
2. Fortsätt till höger med vänster fot
CROSS UNWIND ½ TURN 1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd ½ varv åt höger
Ha mestadels vikten på vänster fot under hela snurren
2. Fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot
(Böj lite på knäna för bättre resultat)
CW = CLOCKWISEMedsols
CCW = COUNTER CLOCKWISEMotsols
DIP Att böja med knäet på det stödjande benet ( niga ) och peka ex. höger tå strax bakom vänster fot ( doppa )
DOROTHY STEG aka WIZARD STEG1. Steg framåt på höger fot
2. Lås vänster fot bakom höger fot
&. Steg framåt på höger fot
3. Steg framåt på vänster fot
4. Lås höger fot bakom vänster fot
&. Steg framåt på vänster fot
DRAG/DRAW Kan göras på olika antal takter. Efter att ha tagit ett steg åt något håll Dras (Drag) den fria foten ut med golvet till de är bredvid varandra.
ELVIS WALK 1. Kliv fram med höger fot och böj in höger knä mot vänster ben
2. Hold
3. Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä mot höger ben
4. Hold
FLICK Spark bakåt eller bakåt åt sidan med sträckt vrist och böjt knä. Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan.
FREEZE Vänd ett helt varv på 2 takter
1. Kliv fram på höger fot och vänd ½ åt vänster
2. Vänd ½ och kliv fram på vänster fot
GRAPEVINE, VINE (höger)En 3 stegs kombination till ena sidan. Avslutas alltid med en 4:e valfri takt som kan vara touch, kick, point, brush, hitch, scuff etc.
1. Kliv åt höger med höger fot.
2. Korsa vänster fot bakom den högra.
3. Kliv till höger med höger fot.
4. Placera vänster fot intill den högra
GRIND (HEEL GRIND)Med hälen i golvet flyttas framfoten från ena sidan till den andra
HEEL HOOK (HOOK)Korsa höger fot framför vänster ben upp till smalbenets nivå
HEEL JACKGörs på takt &1&2
&. Kliv snett bakåt med höger fot
1. Sätt fram vänster häl
&.Ta tillbaka vänster häl och lägg vikten på vänster.
2. Toucha höger fot intill vänster
HEEL SPLIT 1. Med vikten på trampdynan, vrid båda hälarna isär
2. Återgå med hälarna till utgångsläget.
HEEL SWITCHESEn 3 stegs kombination som räknas 1&2.
1. Sätt fram höger häl snett framåt
&.Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Sätt ut vänster häl snett framåt
HEEL TAPStå med trampdynan i golvet och släpp ner hälen en eller upprepade gånger i golvet
HEEL TOUCHPeka häl framåt
HESITATION TURN (Waltz) 1. Korsa höger över vänster
2-3. Sätt ner vänster fot strax bakom höger & lägg över vikten på vänster och vänd 1⁄2 medan höger fot släpas i golvet
HINGE 1. Sätt ut höger fot och lägg över vikten på höger
2. Vänd ½ åt vänster och lägg över vikten på vänster fot
HIP BUMPLägg över tyngden på höften t.ex. den högra
HIP ROLLSRulla höfterna medsols eller motsols
HITCHDra upp benet med böjt knä. Foten ska hamna i höjd med knät på det benet du står på
HOLDHåll stilla en takt. Samma som Freeze.
HOOKAtt korsa ex. höger fot framför vänster knä
JAZZ BOX Stegkombination på 4 takter.
1. Korsa höger fot framför den vänstra.
2. Kliv bakåt med vänster fot.
3. Sätt höger fot en liten bit ut till höger.
4. Sätt vänster fot intill den högra.
JUMPING JACKSSteget går på två takter.
1. Hoppa isär med benen.
2. Hoppa och korsa benen.
K- STEG 1-2. Steg framåt på höger på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger
3-4. Steg bakåt på vänster på vänster diagonal. Touch med höger intill vänster.
5-6. Steg höger bakåt på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger
7-8. Steg framåt på vänster på vänster diagonalt. Touch med höger intill vänster
KICK BALL CHANGE 1-2. Steg framåt på höger på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger
3-4. Steg bakåt på vänster på vänster diagonal. Touch med höger intill vänster.
5-6. Steg höger bakåt på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger
7-8. Steg framåt på vänster på vänster diagonalt. Touch med höger intill vänster
KNEE KNOCKS/KNEE POPLyft ena eller båda hälarna från golvet genom att böja knät eller knäna. Sätt ner hälen/hälarna igen.
LOCKAtt korsa benen nära varandra, att ”låsa ” steget
LOCK STEG (höger)1. Kliv fram med höger fot
2. Dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot
LOCK SHUFFLE (höger)1. Kliv fram med höger fot
& Dra vänster fot mot höger och lås den (bakomtill höger) om höger fot
2. Kliv fram med höger fot
MAMBO STEPKan göras åt både höger, vänster och framåt, bakåt.
1. Kliv till höger och lägg över vikten på höger fot
&.Lägg tillbaka vikten på vänster
2. Sätt höger fot bredvid vänster
MASHED POTATODenna rörelse kan förlängas över flera takter.
Sära hälarna, för hälarna tillbaka genom att föra höger häl bakom vänster medan vänster rör sig tillbaka på plats. Sära hälarna igen, för sedan hälarna tillbaka genom att föra vänster häl bakom höger medan höger rör sig tillbaka på plats.
MONTANA KICKGår på två takter och kan även kallas för Charleston.
1. Kliv fram med höger fot.
2. Sparka vänster fot framåt.
3. Kliv bak med vänster fot och sätt tyngdvikten på den.
4. Toucha höger intill.
MONTEREY ½ TURNEn 4 stegs kombination som görs på 4 takter.
1. Sätt ut höger fot till höger
2. Dra in höger fot intill vänster samtidigt som du vrider 1/2 varv åt höger på vänster fot
3. Sätt ut vänster fot till vänster
4. Sätt ned vänster fot intill höger
Detta steg kan vändas ¼, ½, ¾ och 1 helt varv
PADDLE TURNS ELLER
PADDLE STEPS
Med vikten på vänster fot hela tiden med 1/4 vändningar
&. Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
1. Peka höger fot till sidan
&. Vänd 1/4 åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
2. Peka höger fot till sidan
PIGEON TOES Går på två takter. Starta med vikten jämnt fördelad mellan fötterna.
1. Gå upp högt på tå och sära på hälarna.
2. Sätt tillbaka hälarna till mitten och ner på golvet.
PIVOT TURN Steget görs på två takter.
1. Kliv fram t.ex. höger fot.
2. Sväng kroppen och foten 1/4 eller 1/2 varv åt vänster utan att lyfta eller flytta vänster ben.
POINTPeka åt något håll med den fria foten. Ingen viktförflyttning.
PRISSY STEP1. Vrid kroppen något åt vänster och sätt högerfot framför vänster
2. Vrid kroppen något åt höger och sätt vänster fot framför höger
REVERSE HOOKFöljer oftast en vanlig Hook. Sätt den lediga fotens häl utåt och upp i luften, tårna pekas nedåt golvet.
REVERSE SAILOR STEP (höger)1. Korsa höger fot framför vänster
&. Kliv till vänster med vänster fot
2. Sätt höger fot bredvid vänster
ROCK & CROSS1. Kliv till höger med höger fot
&. Lägg tillbaka vikten på vänster
2. Korsa höger fot framför vänster
ROCKING CHAIR1. Rock framåt på höger fot
2. Byt vikten till vänster fot
3. Rocka bakåt på höger fot.
4. Byt vikten till vänster fot
ROCK STEP (höger framåt)Ett gungande steg framåt, bakåt eller sidled på två takter. Ändra vikten från den ena foten till den andra utan att lyfta foten från golvet.
1. Kliv fram med höger fot
2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot
Lyft gärna hälarna lite från golvet för en mer mjuk och tydlig rörelse.
ROLLING FULL TURNHöger, kan göras både till höger och vänster
1. Kliv till höger med höger fot och vänd ¼ till höger
2. Vänd ytterligare ¼ och sätt ut vänster fot till vänster
3. Vänd ett ½ varv och sätt ut höger fot till höger
4. Sätt vänster fot intill höger
ROLLING VINE (ROLLING GRAPEVINE) (höger)1. Kliv till höger med höger fot sväng ¼ till höger
2. Korsa vänster fot bakom höger sväng ¼ till höger
3. Kliv åt höger med höger fot sväng ¼ höger
4. Placera vänster fot intill den högra sväng ¼ höger
RUMBA BOXEx åt vänster och framåt, går att göra bakåt och åt höger också.
1. Kliv till vänster
2. Sätt höger fot bredvid vänster
3. Kliv fram med vänster
4. Håll
5. Kliv till höger med höger fot
6. Sätt vänster fot bredvid höger
7. Kliv bak med höger
8. Håll
SAILOR SHUFFLESe Sailor step
SAILOR STEP (höger)Ungefär som Coaster step men lite åt sidan istället.
1. Sätt höger fot bakom vänster
&. Kliv till vänster med vänster fot
2. Sätt höger fot bredvid vänster
SAILOR STEP ¼ TURN LEFT1. Korsa vänster fot bakom höger och vänd ¼ vänster
&. Sätt höger fot intill vänster
2. Kliv fram med vänster fot
SCISSOR STEPEn 3 takts korskombination som börjar med ett steg till sidan och avslutas med ett korsande steg. Ex
1 Steg med höger fot åt höger
2 Sätt vänster fot intill höger
3 Korsa höger fot över vänster och sätt ner tyngden
SCOOTGår på en takt. Lyft t.ex. höger knä och dra (Slide) vänster fot framåt. Hoppa något.
SCUFFAtt göra en svepande rörelse med hälen mot golvet. "Klacka" gärna i så det låter ordentligt.
SHIMMY (Görs oftast på 4 takter)Axelskakningar samtidigt med stegen.
1. Kliv till höger med höger fot
2-3. Dra vänster fot intill höger och skaka på axlarna
4. Toucha vänster fot intill höger el alt Klapp
SHUFFLE (höger)Steget räknas som 1&2. Kan gör framåt, bakåt, cross och mot diagonalerna.
1. Kliv framåt med höger fot
&. Dra vänster fot intill höger, och lägg över vikten på vänster fot
2. Kliv framåt med höger fot igen
SHUFFLE TURN (höger)1. Kliv framåt med höger fot och vänd ¼ (½)
&. Kliv intill med vänster fot
2. Vänd ¼ (½) och kliv fram på höger fot
SIDE SWITCHES1. Toucha höger tå till höger
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Toucha vänster tå till vänster
SKATEEtt skridskosteg framåt där man vrider tårna inifrån och ut.
SLAPSlå handen på någon kroppsdel ex knät eller foten.
SLIDEKan göras på olika antal takter. Efter att ha tagit ett steg åt något håll så dras den andra foten ut med golvet tills de är bredvid varandra.
SPINSe full turn
STEPAtt ta ett steg med t.ex. höger fot och lägga vikten på den.
STEP TURN (vänster)1. Sätt fram höger fot
2. Vrid kroppen 1/4 eller 1/2 varv åt vänster, lägg över vikten på vänster fot.
STOMPAtt stampa i golvet med hela foten.
STRUTEn rörelse framåt, bakåt eller sidleds på 2 takter.
Heel strut: 1. Sätt fram hälen, 2. Sätt ner framfoten
Toe strut: 1. Sätt fram tån, 2. Sätt ner hälen
SUGER FOOT (görs med samma fot)1. Toucha höger tå bredvid vänster fot
2. Toucha höger häl bredvid vänster fot
SWAY1. Vikten på båda fötterna gunga höfterna till höger
2. Gunga höfterna åt vänster
SWEEPDen fria foten sveper framför den andra i en cirkulär rörelse med tårna i kontakt med golvet innan den sätts ner.
SWIVEL (Vänster)Med fötterna tillsammans: Flytta tår eller hälar åt samma håll.
1. Vikten på framfötterna, vrid båda hälarna till vänster
2. Vikten på hälarna, vrid båda hälarna till vänster
3. Vikten på framfötterna, vrid båda hälarna åt vänster
4. Klappa händerna eller håll en takt
SYNCOPATED VINE (höger)1. Kliv till höger med höger fot
2. Sätt vänster fot bakom höger
&.Kliv till höger med höger fot
3. Sätt vänster fot framför höger
4. Kliv till höger med höger fot
SYNCOPATED JAZZBOX (höger)1. Korsa höger över vänster
2. Sätt vänster fot bakom höger
&.Ta ett litet steg bakåt med höger
3. Korsa vänster över höger
4. Toucha höger fot ut till höger
SYNCOPATED JUMPS&. Hoppa till vänster och landa på vänster ben
1. Sätt ner höger fot bredvid vänster
SYNCOPATED ROCK STEPSe mambo steps
SYNCOPATED WEAVE&.Kliv lite snett bakåt med vänster fot
1. Korsa höger över vänster
&.Kliv till vänster med vänster fot
2. Korsa höger bakom vänster
TOE FANGörs på två takter. Starta med fötterna ihop.
1. Ha vikten på t.ex. den vänstra foten och vinkla ut höger fot till höger utan att flytta hälen.
2. Vinkla tillbaka foten igen så du står med fötterna ihop igen.
TOE SWITCHES1. Sätt höger tå bredvid vänster
&.Sätt ner höger fot bredvid vänster
2. Sätt vänster tå bredvid höger
TOE TAPStå med hälen i golvet och släpp ner tån en eller upprepade gånger i golvet
TOUCHNudda foten på golvet utan att flytta vikten till den.
TRIPPELSTEPGörs på takten 1&2. Trampa vä-hö-vä eller hö-vä-hö på stället.
TURNSEn rörelse som används för att byta riktning. Olika typer:
Paddle Turn: En snurr antingen till vänster eller höger där man använder en serie Ball Changes med ¾ av vikten kvar på den
stödjande foten.
Ex. 1. Kliv på fram på vänster och vrid en ¼ till vänster
&. Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
2. Lägg tillbaka tyngden på vänster fot och vrid en ¼ till vänster
&. Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
Upprepa rörelsen enligt dansbeskrivningen.
Spin: En 360º snurr på en fot på stället.
Spiral Turn: En snurr där man slutar med det fria benet korsande över det stödjande eller med ett kliv framåt.
Kliv fram på den ena foten och gör en hel snurr i motsatt riktning av den stödjande foten.
Ex. Kliv fram på höger fot. Snurra ett helt varv på höger trampdyna och sluta med vänster ben korsad över det stödjande högerbenet. Kliv fram på vänster fot.
Tripple Turn: En snurr på stället där man tar 3 steg på 2 takter (1&2). Kan både vara ¼, ½, ¾ eller helt varv.
Twist Turn: En snurr med utgångspunkt från en ”locked position” (benen korsade), ha tyngden på ena fotens häl och den andra fotens trampdyna, vrid sedan runt ett ½ varv i riktning av den bakre foten.
Ex. Stå med höger fot korsad över vänster. Ha tyngden på vänster fots trampdyna och höger fots häl. Vrid runt ett ½ varv åt vänster och sluta med båda fötterna parallella.
TURN - FULL1. Steg framåt på höger
2. Gör 1/2 varv åt höger och steg bakåt på vänster.
3. Gör 1/2 varv åt höger och steg framåt på höger
4. Touch med vänster på plats.
TWINKLE (höger) (oftast förekommande i Waltz)1. Korsa vänster över höger
2. Kliv mot höger diagonal på höger fot
3. Kliv mot vänster diagonal på vänster fot
TWISTStå på trampdynorna och flytta hälarna respektive höger och vänster
UNWIND FULL TURN (höger)1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd 1⁄2 varv åt höger. Ha mestadels vikten på vänster fot under hela snurren
2. Fortsätt snurra 1⁄2 varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot
(Böj lite på knäna för bättre resultat)
VAUDEVILLE&. Sätt höger fot lite bakåt till höger och lägg ner tyngden.
1. Korsa vänster över höger och lägg ner tyngden.
&. Flytta höger fot lätt till höger medan du vrider överkroppen diagonalt till vänster.
2. Sätt vänster häl diagonalt framåt
VINESe Grapevine
WEAVE (höger) En stegkombination till höger eller vänster som innehåller 2 eller fler steg åt sidan och 2 eller fler korsande steg. Korsande stegen växelvis framför och bakom sidostegen.
1. Korsa vänster över höger
2. Kliv till höger med höger fot
3. Korsa vänster bakom höger
4. Kliv till höger med höger fot
Gå till toppen