Stegbeskrivning

APPELJACKSSteget går på två takter. 1. Stå med fötterna bredvid varandra. Ha vikt på vänster trampdyna och vrid vänster häl ut till vänster samtidigt som du har vikt på höger häl och vrider höger tå ut till höger. 2. Vrid tillbaka fötterna i utgångsläget. Upprepas sedan likadant åt andra hållet.
ANCHOR-STEP1. Kliv med höger fot bakom vänster. &. Kliv med vänster fot på plats. 2. Kliv med höger fot på plats.
BALL CHANGEEn snabb vikt ändring från trampdynan på ena foten till den andra. Denna rörelse kommer oftast efter en kick eller en touch/point. (Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt) Ball change används i många stegkombinationer t.ex: Kick Ball Change: 1. Sparka med t.ex. höger fot framåt &. Sätt ner höger fot bredvid vänster 2. Byt tillbaka vikten till vänster fot Heel Ball Change Kick Ball Cross Kick Ball Point Kick Ball Step
BODY ROLLKan göras framåt, bakåt eller i sidled. En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.
BRUSHAtt göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.
BUMP, HIP BUMPVickande höftrörelse åt något håll. Höger, vänster eller framåt, bakåt.
CAMEL WALK 1. Kliv fram med vänster fot 2. Dra höger fot bakom vänster
CHA CHA Steget räknas som 1&2. 1. Kliv fram med ex höger fot &. Ta ett snabbt kort steg med vänster. 2. Kliv fram med höger fot igen. Kan göras på plats eller i en framåtrörelse. Kan även göras diagonalt eller i sidled
CHA CHA IN PLACECha Cha på stället
CHARLESTONGörs i fyra takter. 1. Peka framåt med ex. höger tå. 2. Sätt bak höger fot strax bakom vänster. 3. Peka bakåt med vänster tå. 4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.
CHASSE (höger) Ett synkoperat 3 stegsmönster, räknas 1&2. Kan göras åt höger och vänster. 1. Kliv ut med höger fot till höger &. Dra vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot 2. Kliv ut med höger fot till höger
COASTER CROSS (höger)1. Kliv bak med höger fot &. Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot 2. Korsa höger fot framför vänster fot
COASTER STEP (höger bakåt)Ett 3 stegs mönster som man kan göra både framåt och bakåt, räkningen är synkoperad 1&2. 1. Kliv bak med höger fot &. Sätt vänster fot intill höger och lägg över vikten på vänster fot 2. Kliv fram med höger fot
CROSS ROCK (höger)1. Sätt ner höger fot framför vänster och gunga framåt 2. Gunga tillbaka på vänster fot
CROSS SHUFFLE (höger)Väldigt lik en vanlig shuffle, men med korsade ben, synkoperad räkning 1&2. 1. Kliv fram och korsa vänster fot över höger &. Dra höger fot intill vänster 2. Fortsätt till höger med vänster fot
CROSS UNWIND ½ TURN 1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd ½ varv åt höger Ha mestadels vikten på vänster fot under hela snurren 2. Fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot (Böj lite på knäna för bättre resultat)
CW = CLOCKWISEMedsols
CCW = COUNTER CLOCKWISEMotsols
DIP Att böja med knäet på det stödjande benet ( niga ) och peka ex. höger tå strax bakom vänster fot ( doppa )
DOROTHY STEG aka WIZARD STEG1. Steg framåt på höger fot 2. Lås vänster fot bakom höger fot &. Steg framåt på höger fot 3. Steg framåt på vänster fot 4. Lås höger fot bakom vänster fot &. Steg framåt på vänster fot
DRAG/DRAW Kan göras på olika antal takter. Efter att ha tagit ett steg åt något håll Dras (Drag) den fria foten ut med golvet till de är bredvid varandra.
ELVIS WALK 1. Kliv fram med höger fot och böj in höger knä mot vänster ben 2. Hold 3. Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä mot höger ben 4. Hold
FLICK Spark bakåt eller bakåt åt sidan med sträckt vrist och böjt knä. Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan.
FREEZE Vänd ett helt varv på 2 takter 1. Kliv fram på höger fot och vänd ½ åt vänster 2. Vänd ½ och kliv fram på vänster fot
GRAPEVINE, VINE (höger)En 3 stegs kombination till ena sidan. Avslutas alltid med en 4:e valfri takt som kan vara touch, kick, point, brush, hitch, scuff etc. 1. Kliv åt höger med höger fot. 2. Korsa vänster fot bakom den högra. 3. Kliv till höger med höger fot. 4. Placera vänster fot intill den högra
GRIND (HEEL GRIND)Med hälen i golvet flyttas framfoten från ena sidan till den andra
HEEL HOOK (HOOK)Korsa höger fot framför vänster ben upp till smalbenets nivå
HEEL JACKGörs på takt &1&2 &. Kliv snett bakåt med höger fot 1. Sätt fram vänster häl &.Ta tillbaka vänster häl och lägg vikten på vänster. 2. Toucha höger fot intill vänster
HEEL SPLIT 1. Med vikten på trampdynan, vrid båda hälarna isär 2. Återgå med hälarna till utgångsläget.
HEEL SWITCHESEn 3 stegs kombination som räknas 1&2. 1. Sätt fram höger häl snett framåt &.Sätt ner höger fot bredvid vänster 2. Sätt ut vänster häl snett framåt
HEEL TAPStå med trampdynan i golvet och släpp ner hälen en eller upprepade gånger i golvet
HEEL TOUCHPeka häl framåt
HESITATION TURN (Waltz) 1. Korsa höger över vänster 2-3. Sätt ner vänster fot strax bakom höger & lägg över vikten på vänster och vänd 1⁄2 medan höger fot släpas i golvet
HINGE 1. Sätt ut höger fot och lägg över vikten på höger 2. Vänd ½ åt vänster och lägg över vikten på vänster fot
HIP BUMPLägg över tyngden på höften t.ex. den högra
HIP ROLLSRulla höfterna medsols eller motsols
HITCHDra upp benet med böjt knä. Foten ska hamna i höjd med knät på det benet du står på
HOLDHåll stilla en takt. Samma som Freeze.
HOOKAtt korsa ex. höger fot framför vänster knä
JAZZ BOX Stegkombination på 4 takter. 1. Korsa höger fot framför den vänstra. 2. Kliv bakåt med vänster fot. 3. Sätt höger fot en liten bit ut till höger. 4. Sätt vänster fot intill den högra.
JUMPING JACKSSteget går på två takter. 1. Hoppa isär med benen. 2. Hoppa och korsa benen.
K- STEG 1-2. Steg framåt på höger på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger 3-4. Steg bakåt på vänster på vänster diagonal. Touch med höger intill vänster. 5-6. Steg höger bakåt på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger 7-8. Steg framåt på vänster på vänster diagonalt. Touch med höger intill vänster
KICK BALL CHANGE 1-2. Steg framåt på höger på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger 3-4. Steg bakåt på vänster på vänster diagonal. Touch med höger intill vänster. 5-6. Steg höger bakåt på höger diagonalt. Touch med vänster intill höger 7-8. Steg framåt på vänster på vänster diagonalt. Touch med höger intill vänster
KNEE KNOCKS/KNEE POPLyft ena eller båda hälarna från golvet genom att böja knät eller knäna. Sätt ner hälen/hälarna igen.
LOCKAtt korsa benen nära varandra, att ”låsa ” steget
LOCK STEG (höger)1. Kliv fram med höger fot 2. Dra vänster fot mot höger och lås den (bakom till höger) om höger fot